ملت ایران:پس از اتفاقاتی که در بازی پرسپولیس و سپاهان افتاد و اشتباه قهرمانی که منجر به بهم ریختن جو بازی و ضرر بزرگ پرسپولیس از این اتفاق شد، علی دایی صحبت هایی را در کنفرانس مطبوعاتی انجام داد که تعجب برانگیز بود. در همین رابطه با علی دایی تماس گرفتیم تا پس از گذشت دو روز از این اتفاق نظر او را در این باره جویا شویم. علی دایی که عصبانی به نظر می رسید در همین رابطه گفت: «در این یکی، دو روز در بعضی جاها دیده ام که عده ای بر ضد قهرمانی موضع گرفته اند من حرف این است نمی خواهم کسی قهرمانی را بکوبد فقط حقیقت را بگویید و از حقیقت دفاع کنید. در بازی ما و پرسپولیس حقیقت چه بودو اتفاقاتی که افتاد بازتابش چه شد؟»
دایی در ادامه در مورد صحبت هایی که علیه قهرمانی زده بود، افزود: «من هنوز هم روی حرف هایم هستم آن حرف هایی که زدم واقعیت تلخ از فوتبال ما بود. من حرف هایم را ثابت می کنم و نمی گذارم این اتفاقات برای پرسپولیس تکرار شود. ما در آن بازی حقمان باخت نبود و همانطور که در بازی هم دیدید موقعیت های زیادی داشتیم که می توانستیم آنها را تبدیل به گل کنیم. آقای قهرمانی با کاری که کرد شرایط بازی را به طور کلی به هم ریخت و همه دیدید که حاصل کارش چه شد.»
دایی در پایان درباره شرایط پرسپولیس گفت: «پرسپولیس شرایط مناسبی دارد سخت تمرین می کنیم و برای بازی بعدی خودمان آماده می شویم تا انتهای فصل راه زیادی است و ما سعی می کنیم خودمان را به صدرجدول برسیم. کاش می شد فقط به فوتبال فکر کرد. البته امیدوارم جوری نباشد که بخواهیم هم با تیم های حریف و هم با داوری بجنگیم. امیدوارم مسئله و مشکلات داوری در فوتبال ما حل شود و شاهد اشتباهات کمتری باشیم.»