ملت ایران: دیروز بعد از ظهر همه استقلالی ها با یک دستگاه اتوبوس به مرکز خرید آی پارک رفتند و لحظاتی را در بزرگترین مرکز خرید پایتخت کره سپری کردند. در این میان حضور امیر قلعه نویی در این مکان جالب است و به نظر می رسد او هم قصد خرید داشته. ظاهرا امیرقلعه نویی برای بازی حساس چهارشنبه دنبال لباس مناسبی می گردد.