ملت ایران: یکی از مشکلاتی که داماش و ناظمی در چند هفته اخیر درگیرش هستند، نبودن کاپیتان محبوب و همه کاره داماش است. مهدوی که از یک مصدومیت کهنه رنج می برد یک ماهی است که با عصا و پای گچ گرفته در تمرینات حاضر میشود و داغ دل هواداران داماش را به خاطر نبودنش زنده می کند. اما خبر خوش برای داماشی ها بازگشت او به میدان فوتبال است. مهدوی در این باره می گوید: خدا را شکر که از شنبه تمرینات تیمی را شروع کردم.

خودم دوست داشتم از دوشنبه سه شنبه هفته پیش تمرین کنم تا برای بازی با راه آهن بدنم افت نکند و بتوانم بازی کنم. حتا دکتر مرزبانی یکی از بهترین متخصصین کشور در این ضمینه پس از معاینه کامل و دیدن عکس های من گفت که پایت اصلا شکستگی ندارد و می توانی با بستن آن تمرین کنی اما فیزوتراپ تیم با این امر مخالف بود و اصرار داشت من با عصا راه بروم و کمی سختگیری اش بیشتر بود! اما در هر صورت من تمریناتم را از شنبه شروع کردم تا بتوانم خیلی سریع به فرم مسابقه برگردم و در ترکیب باشم. البته بازی کردن من در برابر راه آهن بستگی به شرایط بدنی ام دارد.