ملت ایران: سعیدی دقیقی مهاجم گلزن تراکتوری ها این روزها چندان برای تیم خود نمایش دلچسبی ارائه نمی کند، دقیقی بعد از کش و قوس های فراوان و با هزار امید و آرزو پیراهن تراکتور را در این فصل بر تن کرد که وی در سایپا آمار خوبی را بجای گذاشته بود، وی قبل از سایپا هم در تیم شهرداری آمار قابل توجهی را در شهرداری تبریز بخصوص در نیم فصل اول که یشیچ سکان رهبری این تیم را بر عهده داشت با ۱۲ پاس گل و ۱۰ گل زده بهترین بازیکن فصل شهرداری بود اما این مهاجم گلزن چه در شهرداری تبریز و چه در سایپا و چه زمانی که در تراکتور توپ می زند همواره در تک به تک ها قافیه را به دروازه بان حریف می بازد که این ضعف بزرگی برای مهاجمی که ادعای پوشیدن پیراهن تیم ملی را دارد محسوب می شود.

جمعه هم سعید دقیقی در سه موقعیت تک به تک و صد در صد گل نتوانست توپ را به تور دروازه داماشی ها بچسباند تا آقا معلم تمام دق و دلی هایش را بر سر میکروفنی خالی کند که مقابلش گذاشته بودند، شاید اگر در همین موقعیتی که سعید دقیقی قصد داشت تا از میان پاهای دروازه بان داماش توپ راعبور دهد از خودگذشتگی نشان می داد و آن سوتر انصاری فرد را صاحب توپ می کرد شاید امروز جلالی تا پای خانه نشین شدن نمی رفت