ملت ایران: بعد از اتفاقاتی که در بازی با سپاهان رقم خورد و منجر به شکست تلخ این تیم در اصفهان شد اعضای این تیم بعد از چند ساعت معطلی با اتوبوس به تهران برگشتند!

ظاهرا شب گذشته پروازی از اصفهان به تهران انجام نمی شده و بازیکنان و اعضای تیم بالاخره با اتوبوس راهی تهران شدند تا حول و حوش ساعت ۵-۴ صبح به منازل خود برسند.

ظاهرا پرواز بعدی اصفهان به تهران ساعت ۱۳ امروز انجام می شده و کادر فنی پرسپولیس به خاطر از دست ندادن زمان قصد نداشتند شب را در اصفهان بگذرانند.

ریکاوری سرخ ها عصر امروز انجام خواهد شد و پرسپولیسی ها که فشار زیادی را در اصفهان تحمل کردند با سفر زمینی و بدن هایی خسته و کوفته باید در این تمرین حاضر شوند.