باشگاه پرسپولیس امروز در اقدامی جالب نام بازیکنان مازاد خود را اعلام کرد. این مهم ترین خبر امروز فوتبال ایران است که همه چیز را تحت تاثیر خود قرار داد. اما در شرایطی که پرسپولیس روزهای پرخبری رامی گذراند در استقلال همه در انتظار آغاز به کار امیر قلعه نویی هستند.

مربی موفق و پرسر و صدای آبی ها که در بین بازیکنان مخالفان و موافقان خود را دارد. از بین بازیکنان مشهور فعلی سه نفر بیشتر از همه آینده شان با قلعه نویی ناروشن به نظر می رسد. اول مجتبی جباری دوم مهدی رحمتی و آندرانیک تیموریان.

این در حالی است که قلعه نویی حتما لیست مازاد خود را هم دارد. اینکه امیر چه تصمیمی برای این بازیکنان خواهد گرفت نکته مهمی است. شما هم می توانید در این زمینه با او همفکری کنید. آیا باید نسبت به مثلا جباری بی رحم باشد یا همکاری مجدد این دو در آینده محتمل است؟ آیا امیر نباید رحمتی یا جباری را که ممکن است به پرسپولیس بروند حفظ کند؟


منبع: گل