اخبار کمیته انضباطی

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، دیدار دو تیم صنعت نفت آبادان و نفت تهران در حالی ۸/۲ / ۹۱ برگزار شدکه تماشاگران تیم صنعت نفت آبادان مرتکب تخلفاتی شدند. همچنین از سوی خلیلی نیا - مدیر رسانه ای تیم صنعت نفت آبادان تخلفاتی مبنی بر اعتراض به داوری صورت گرفت. ضمن اینکه تیم نفت آبادان با دو دقیقه تاخیر در نیمه اول وارد زمین شد.

بر همین اساس به دلیل تخلفات تماشاگران تیم صنعت نفت آبادان، این تیم به پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. به دلیل تخلف خلیلی نیا - مدیر رسانه ای تیم صنعت نفت آبادان، وی به یک جلسه از همراهی تیم مربوطه و پرداخت ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

به دلیل تاخیر دو دقیقه ای تیم صنعت نفت آبادان، این تیم به پرداخت ۶ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

گفتنی است؛ در این دیدار تیم نفت تهران دارای ۶ بایکن اخطاری بود که بر اساس ماده ۲۴ آئین نامه انضباطی این تیم به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.