ملت ایران: عدد ۴ برای فرهاد مجیدی و طرفداران استقلال دو معنی خاص دارد. از یک سو فرهاد مجیدی ۴ بار دروازه پرسپولیس را باز کرده و از سویی دیگر استقلال در زمان مربیگری پرویز مظلومی، ۴ برد متوالی مقابل پرسپولیس بدست آورد. این عدد خاص برای استقلالی ها باعثشده تا آنها در مواجهه با طرفداران پرسپولیس عدد ۴ را نشان دهند. نکته جالب اما مربوط می شود به تمرینات استقلال در تایلند. فرهاد مجیدی با پیراهن شماره ۴ و شورت ورزشی شماره ۷ تمرین می کند تا اینگونه برای پرسپولیسی ها کری بخواند