ملت ایران: محمد رویانیان و علی فتح الله زاده مدیران دو باشگاه استقلال و پرسپولیس همراه با مهدی تاج، رئیس سازمان لیگ برتر مهمان کافه خبر بودند.

محمد رویانیان که به همراه علی فتح الله زاده و مهدی تاج به «کافه خبر» آمده بود، در بخشی از حرفهایش از خستگی مفرطش می گفت. او که تازه ۵ بامداد به تهران رسیده بود، ۶ ساعت بعد، خسته و کوفته آمده بود تا در میزگرد «خبر» حاضر باشد. او البته اشاره ای داشت به رانندگی شب قبلش در جاده بیجار به زنجان. جایی که اعمال قانون شده بود؛ «داشتیم می آمدیم، پسرم پشت فرمان ماشین بود که پلیس متوقف مان کرد. من خودم هم کنار دست پسرم نشسته بودم. همکاران عزیزم در پلیس راه در خودروی شان نشسته بودند که با پسرم رفتیم تا مدارک را تحویل بدهیم. بنده های خدا من را که دیدند، خیلی ابراز لطف کردند و جریمه مان نکردند. من خیلی عذر خواستم چون پسرم در شب و در مسیر جاده با ۹۰ کیلومتر رانندگی می کرد و سرعتش بالاتر از حد مجاز بود. خودم حسابی شرمنده شدم از این همه لطف همکاران خوبم.»

او همین که این خاطره را تعریف می کرد، علی فتح الله زاده مدیر استقلال که بعد از دربی حسابی رابطه اش با سردار گرم و صمیمی شده است گفت سردار جان من خودم دو هفته پیش داشتم می رفتم قم، پلیس نگه ام داشت تا دید من هستم گفت حاجی شما رفیق سردار هستی. تخت گاز برو که سردار را همین ۲۰ دقیقه پیش ردش کردیم برود!»