ملت ایران: این روزها مجتبی جباری سکوت مطلق را در پیش گرفته و دوستان صمیمی اش می گویند در کنار همسرش رستوران داری می کند و اتفاقا از آرامش خوبی هم برخوردار است.

به رغم اینکه شخص رحیمی، مدیرعامل سپاهان اصرار به بازگرداندن جباری به اصفهان دارد اما مجتبی همچنان روی مواضع خود پافشاری می کند و نمی خواهد به اصفهان برگردد. یکی از دوستان صمیمی جباری در آخرین صحبتی که با مجتبی داشته از او چنین حرفهایی شنیده است: " می خواهم تا نیم فصل بدنسازی کنم. اگر شرایط برای بازگشت به استقلال مهیا شد که شد اگر نه باز هم در نیم فصل دوم اختصاصی کار می کنم و همراه تیم ملی به جام جهانی می روم. "

جالب است که کی روش هم در جریان برنامه های جباری قرار دارد و حتی اگر مجتبی بدون تیم هم بماند کی روش روی نام او قلم قرمز نمی کشد.