ملت ایران: در ادامه دیدارهای این هفته سری آ، دیشب ۵ دیدار برگزار شد که در مهمترین آنها، فیورنتینا در خانه مقابل کالیاری متوقف شد و لاتزیو توانست با نتیجه پرگل ۳-۰ کیه وو را از پیش رو بردارد.
نتایج کامل دیدارهای دیشب:
فیورنتینا ۱-۱ کالیاری
گل ها: بورخا والرو ۷۱(فیورنتینا) ریکاردو پینیا ۸۹(کالیاری)
لاتزیو ۳-۰ کیه وو
گل ها: کاندروا ۸، کاواندا ۳۹، لولیچ ۴۲
لیوورنو ۲-۰ کاتانیا
گل ها: پائولینیو ۶۶ و ۷۲
اودینزه ۱-۱ بولونیا
گل ها: دی ناتاله ۸۵(اودینزه) دیامانتی ۷۱(بولونیا)
ورونا ۲-۰ ساسوئولو
گل ها: مارتینیو ۱۲، رومولو ۹۰