ملت ایران: طی روزهای اخیر در شبکه های مجازی مصاحبه ای از قول علی کریمی منتشر شده بود که در آن کریمی از ترک مخاصمه با علی دایی صحبت کرده و اعلام کرده بود: «من و دایی با هم مشکلی نداریم.» همین موضوع باعثواکنش کریمی شده و او یک بار دیگر با ارسال پیامی از طریق کد هواداری اش این مصاحبه را تکذیب کرده است.
کریمی در این پیام که برای هوادارانش ارسال شده نوشته است:
لازم به توضیح دیدم که من هیچ مصاحبه ای با باشگاه خبرنگاران جوان نکرده و تمام مطالبی که از قول من نوشته شده را تکذیب می کنم..
دوستدار شما علی کریمی