ملت ایران: در آستانه بازی دربی مدیران استقلال و پرسپولیس پیغام واحدی را به صالحی امیری سرپرست وزارتخانه ورزش منتقل کردند. در بزرگداشت ناصر حجازی وقتی مجری برنامه از صالحی امیری سرپرست وزارت ورزش و همچنین علی فتح الله زاده دعوت کرد تا به روی سن بروند مدیرعامل استقلال دست رویانیان را گرفت و او را هم به روی سن برد و هر دو به سمت صالحی رفتند و با او دست دادند.
فتح الله زاده بعد از این حرکت پشت میکروفون رفت و تاکید کرد: گفتم بد است آقای رویانیان آن پایین بنشیند و من بیایم بالا. گفتم حالا که آقای صالحی اینجاست ما با هم بیاییم بالا قشنگ تر است.حرکت فتح الله زاده تشکر ویژه رویانیان را در پی داشت.
در این عکس هم رویانیان و فتح الله زاده را به همراه مجری این مراسم ایرج نوذری مشاهده می کنید.