ملت ایران: تمرین امروز استقلال نیز برگزار شد و خبری از امیرحسین صادقی در تمرین آبی پوشان نشد. صادقی که پس از دیدار با استقلال خوزستان مورد هجمه های شدید قلعه نوئی قرار گرفت و به سیبل جدید ژنرال برای روانه کردن سیل انتقادات به سوی خود تبدیل شد، پس از این دیدار دیگر در تمرینات استقلال حاضر نشد که گویا دلیل این امر آسیب دیدگی این بازیکن از ناحیه ی کمر در دیدار برابر استقلال خوزستان بوده است و به گفته ی دکتر نوروزی، پزشک استقلال، این ستاره تحت فیزیوتراپی قرار گرفته است.
قلعه نوئی امروز در حاشیه ی تمرین استقلال اعلام کرد که او در بایرلورکوزن آموخته است که امور مصدومان برعهده ی پزشک تیم است و آخرین وضعیت مصدومان تا زمانی که در اختیار کادر فنی قرار نگرفته اند، را باید از پزشک تیم پرسید. با این حال او اعلام کرد که صادقی برای حضور در دربی مشکلی ندارد و در تمرین امروز حاضر خواهد شد، اما خبری از صادقی نشد.
حال باید دید درشرایطی که صادقی در تمرینات این هفته ی استقلال حضور نداشته است و در دیدار برابر استقلال خوزستان نیز آن گونه به قول قلعه نوئی سوتی داد، می تواند به دیدار دربی برسد یا خیر!