ملت ایران: نیمکت نشینی کاسیاس دیگر برای رئالی ها عادی شده است. دیه گو لوپس عملکرد خوبی درون دروازه دارد و تا وقتی که به همین ترتیب ادامه بدهد، آنچلوتی می تواند از تصمیمش دفاع کند.

اما برای دروازه بانی که بیش از یک دهه شماره ۱ رئال و تیم ملی اسپانیا بوده، نیمکت نشینی به این زودی ها عادی نمی شود. در روزی که رئال به یک پیروزی شیرین رسید، کاسیاس باز هم با چهره ای درهم روی نیمکت نشسته بود. او تا کی این شرایط را تحمل خواهد کرد؟