ملت ایران:بازیکنی که در بازی پخش مستقیم به استقلال گل زده معمولا روز بعد حسابی برای تیم حریف کری می خواند و خودش را منتظر دعوت به تیم ملی اعلام می کند. با این همه عادل کلاه کج و حرف های جنوبی و گرمش یک بار دیگر یادمان انداخت که کلیشه ها راباید از ذهن پاک کرد. پیش از حرف زدن با عادل کلاه کج نباید به قضاوتش نشست. نشستیم پای حرف های مردی که به استقلال گل زد و حالا می خواهد از تماشاگران استقلالی عذرخواهی کند.

*سوال اول همیشه ساده و کلیشه ای است. بازی چطور بود؟

(می خندد) بله سوال اول همیشه همین است. جوابش هم معمولا تکراری است. بازی خوب بود. آنها هم خوب بودند ولی ما بهتر بودیم. ما خیلی بهتر بودیم. مزد برتریمان را هم گرفتیم. برد حق مات بود.

*بعد از چند بازی بد یک برد خوب می چسبد؟

برد همیشه می چسبد. برد همیشه شیرین است. با این همه ما در بازی های قبل هم بد نبودیم. من قبل از بازی مصاحبه ای داشتم و گفتم امیدوارم افتضاح بازی کنیم اما ببریم. دلیلش این بود که در سه بازی قبل عالی بازی کردیم اما باختیم. عالی…اصلا حقمان باخت نبود. باید ۹ امتیاز می گرفتیم. ۹ امتیازی که نگرفتیم و تیممان رفت توی بحران. با این همه برد مقابل استقلال برایمان خوب بود. خیلی خوب. در آمدیم از بحران. می دانید؟ یک برد می تواند چندبار به آدم بچسبد. مثلا اینکه ببری یک حالی دارد، اینکه خوب باشی و ببری یک حال و اینکه گل بزنی و ببری یک حال دیگر. ما تیمی عالی بازی کردیم و بردیم. خیلی خوب بود.

*گفته بودی گل می زنی و زدی؟

من همیشه به استقلال خوب گل زدم. نمی دانم چرا. اصلا به استقلال که می رسم صفر هم که باشم صد می شوم. با پرسپولیس به استقلال گل زده ام. با صبا و فولاد هم گل زده ام. در بازی مس و استقلال پاس گل داده ام و فقط در بازی استقلال و سپاهان بوده که گلی نزده ام یا پاس گلی نداده ام. چون بازیم ندادند(می خندد) من آدم کری خوانی نیستم. از کری بدم می آید. بی کلاسی است آدم قبل از بازی کری بخواند. با این همه تیم ما توی بحران بود و من باید این را می گفتم. قصدو عمدی در کار نبود. شنیدم هواداران استقلال بهشان برخورده. اگر این باشد من عذر می خواهم از تک تکشان. قصدم بی احترامی نبود. بالاخره هوادار تیم من هم چشمش به بازیکنان با تجربه تیم است که بعد از سه باخت یک حرفی بزنند یا قولی بدهند. برای تیم خودم مصاحبه کردم. برای تیم خودم بازی کردم. برای تیم خودم حرف زدم. گلم هم برای تیم خودم بود. اما اگر کسی از من نراحت شده من عذر می خواهم. ببخشید.

*کری را دوست نداری؟

نه. بی کلاسی است.

*در استقلال با کسی کری یا شوخی نداری؟

نه. با همشان رفیقم. بدی ندیدم بدی هم نکردم. نیمکتشان هم رفتم. شوخی مال بیرون زمین است نه داخل زمین. داخل زمین باید بجنگی که تیمت ببرد. من شوخی هایم شخصی است. با کسی شوخی ندارم که بیاورم توی روزنامه. مردم چکار دارند من با که شوخی دارم؟ هوادار از من و بقیه برد می خواهد تا تیمش بیاید بالای جدول…

*این گل زدن هایت به استقلال برایت دردسر نداشته؟

(می خندد) چرا اتفاقا. برایم پیامک های بد می فرستند. عمدتا هواداران تیم هایی که بهشان گل می زنم. من فقط با یک لبخند از کنارشان عبور می کنم. البته هواداران تیم خودم هم برایم پیامک می فرستند. لقب می دهند قاتل استقلال یا گربه سیاه.

*حالا کدامشی؟

هیچ کدام. من عادلم. عادل کلاه کج(می خندد)