ملت ایران: درطول هفته های اخیر و با جدی ترشدن خبر انتقال گرثبیل به رختکن رئال مادرید، تردیدها درمورد حضور مسعوت اوزیل در رختکن رئال به گوش می رسید و تیم های بزرگی از جمله یونایتد و آرسنال به دنبال جذب او بودند.
تردیدها در مورد جدایی این ستاره آلمانی نیز افزایش می یافت تا اینکه او در صحبت هایی اعلام کرد که قصد ترک رئال را ندارد.
اوزیل حالا برای دومین بار در هفت روز اخیر در صحبت هایی شایعاتی مبنی برجدایی اش از باشگاه مادریدی را تکذیب کردو در گفتگو باروزنامه بیلد باردیگر تکرار کرده که حتی با انتقال بیل به رئال هم از این تیم جدا نخواهد شد: «من احساس غرور می کنم که دراین تیم بازی می کنم. راضی هستم. هم از حضور دررئال وهم از زندگی در مادرید. من چه به عنوان یک انسان و چه به عنوان یک بازیکن به بلوغ فراوانی رسیده ام و اصلا درفکر تغییر نیستم و درذهن من باشگاه دیگری وجود ندارد.»
اوزیل در ادامه صحبت هایش درمورد رقابت حساس موجود در رختکن تیم مادریدی برای حضور درترکیب اصلی تیم گفت: «وقتی در تیم بزرگی مثل رئال مادرید بازی می کنی، همیشه رقابت وجود دارد. ما از آمدن هر بازیکنی به رختکن تیممان استقبال می کنیم؛ هیچ مشکلی با آمدن بیل ندارم. می دانم که از اعتماد سرمربی تیم برخوردارم و حالا وارد چهارمین فصل حضورم دررئال می شود و می دانم که دقیقا چه کارهایی می توانم برای تیم انجام دهم.»