ملت ایران: پیر فوتبال ایران و مربی با تجربه مس کرمان همیشه در آرامش و با روی خوش پاسخگوی سوالات ماست..

شاید بهتر باشد ابتدا به جای اوضاع تیم حال مهدی محمدی را بپرسم؟
خب بله واقعاً این اتفاق برای ما هم تلخ بود و امیدواریم هرچه زودتر ایشان حالش خوب شود. البته آقای محمدی عمل کرده اند و شرایط بهتری دارند اما ما طبق برنامه این چند روز همگی کادر فنی و بازیکنان به مسجد می رویم تا برای ایشان دعا کنیم.
مهدی محمدی چکیده فوتبال کرمان است و دعا می کنیم که حالشان خوب شود و زودتر برگردند.
شرایط تیم چطور است باید ملوان را ببرید؟
بله بچه ها همگی مصمم هستند و همقسم شده اند که این بازی را ببریم تا بتوانیم شرایط خود را در جدول بهتر کنیم و این پیروزی را تقدیم کنیم به آقای محمدی و همه مردم عزیز کرمان که این روزها برای مربی خودشان ناراحت هستند و دعا می کنند.
آیا این اتفاق یعنی سکته آقای محمدی تاثیر منفی گذاشته یا مثبت؟
نه بچه ها خب همگی از این موضوع ناراحت هستند و ما هم بیشتر از هر چیز دوست داریم ایشان زودتر برگردند اما همه بچه ها با جدیت تمرین می کنند تا این بازی را ببرند. از نظر روحی خیلی خوب هستند و از اول هفته سخت تمرین می کنند تا برای این بازی با تمام وجودشان به میدان بروند.
ملوان را چطور تیمی می بینید؟
خب ملوان هم تیم بزرگی است و از تیمهای قدیمی فوتبال ایران است ما احترام می گذاریم اما فقط برای پیروزی پا به میدان می گذاریم.
قطعاً استادیوم باید در این بازی شلوغ شود؟
حتما همینطور است چرا که ما انتظار داریم از هواداران خوبمان که همگی بیایند ورزشگاه را پر کنند و با حمایت خودشان این پیروزی را برای ما به ارمغان بیاورند. هوادارن عزیز ما برگ برنده مس هستند.