به گزارش ملت ایران به نقل از فارس: عضو کمیته فنی باشگاه پرسپولیس گفت: از فردوسی‌پور گلایه دارم چون این آقا هرچه می‌خواهد می‌گوید اما من از او می‌پرسم تو از کجا می‌دانی هدایتی مدرسه و مسجد نساخته و دست محرومان را نگرفته؟

علی پروین اظهار داشت: من یک‌بار حرف‌های خودم را زدم و دیگر دوست نداشتم درباره ماجرای خلعتبری، پرسپولیس و عجمان حرف بزنم، اما دیدم در حق این بنده خدا، هدایتی ظلم می‌شود.

وی افزود: آقایان؛ این وسط به من چیزی نمی‌رسد، اما حمایت نکردن از حق نامردی است. من این را می‌گویم همه این را بدانند، حسین هدایتی به درخواست پیشکسوتان، مو سفیدان و اهالی فن فوتبال باشگاه پرسپولیس نه نگفت و مردانگی کرد و با هزار زور پول خلعتبری را داده اما حالا جالب است پول داده، کتک هم باید بخورد؟

وی افزود: بخش‌های کارشناسی را دوست دارم اما خواهش می‌کنم نادانسته در مورد هرکاری قضاوت نکنید چون این کار دور از انصاف است. بنده خدا به خاطر صدها مسئله که یکی از آنها خلیج همیشه فارس است به در و دیوار زد و این چک را جور کرده اما از آن موقعی که چک را داده، آقایان فقط هدایتی را می‌زنند. من به دنبال حمایت کورکورانه نیستم ولی چون با چشمان خودم دیدم که چطور زحمت کشیده، می‌گویم حداقل انصاف را رعایت کنید.

پروین خاطرنشان کرد: آقای فردوسی‌پور عزیز که ما هم خودت و هم برنامه‌ات را دوست داریم، تو از کجا می‌دانی هدایتی کار خیر نکرده و مدرسه و مسجد نساخته؟ تو از کجا می‌دانی هدایتی دست بدبخت و بیچاره‌ها را نگرفته است؟ اما من می‌دانم. این کار را کرده و شاید این وسط یکی دو نفر جا مانده که شما هم هر چه دوست داری به این بدبخت می‌گویی، پس حمایت از بخش خصوصی کجا رفته؟ چه کسی در این فوتبال یک ریال به دیگری می‌دهد؟ کم یاد بیاوری. هدایتی در استیل‌آذین، ملوان، همین پرسپولیس و خیلی جاهای دیگر که من می‌دانم اما شما نمی‌دانید، کمک کرده ولی متاسفانه می‌خواهید یک‌طرفه او را از بین ببرید. هدایتی از فوتبال کنار کشیده بود.

وی ادامه داد: یکی از نفراتی که به عشق پرسپولیس و هوادارانش به او رو انداخت که به این تیم کمک کند، من، آقای دایی و رویانیان بودیم. اما او نه نگفت. به خدا شرمنده‌اش شده بودیم. حالا در یک رسانه می‌خواهند او را مجازات کنند. ما باید از بخش خصوصی حمایت کنیم و حرف آخر آقایان عزیز هیچکس در این مملکت یک ریال به دیگری مفت و مجانی نمی‌دهد اما هدایتی این کار را کرده آن هم به عشق پرسپولیس، خلیج همیشه فارس و ایرانی و ایرانی و پرسپولیسی، نه چیز دیگر. من امیدوارم که قدر این افراد را بدانیم چون فراری دادن و زدن آنها هنر نیست.