ملت ایران: تیم بوریرام تایلند در میان اعضای کادر فنی‌اش یک مربی زن هم داشت. در ورزشگاهی که ورود بانوان حتی به عنوان تماشاگر هم ممنوع است، نشستن یک زن روی نیمکت یکی از تیم‌ها از آن اتفاقاتی بود که به ندرت می‌توان دید.