ملت ایران: اولین کنفرانس مطبوعاتی مدیر عامل باشگاه تراکتور سازی حمید زینی زاده امروز در سالن جدید امفی تئاتر این باشگاه برگزارشد. زینی زاده با تبریک وتقدیر از خبرنگاران بمناسبت روز خبرنگار مطالب خود را آغاز نمود، وی در خصوص برنامه های خود برای این باشگاه به ارائه نقشه راه وسند راهبردی به هیات مدیره اشاره کرد وگفت: سعی خواهیم کرد که طبق این برنامه تدوین شده برای رسیدن به اهداف مورد نظر حرکت کنیم، برای این منظور ده معاونت مختلف برای ساختار سازی باشگاه تعریف شده است وریز به ریز برنامه های باشگاه برای عملیاتی شدن به هیات مدیره تقدیم شده است ودر کل افق ما ایجاد یک باشگاه استاندارد می باشد، او افزود لایحه بودجه فصل ۹۲-۹۳ با تمامی موارد از هزینه تا منابع مالی به صورت شفاف تحویل شده وهمیشه قابل باز خواست خواهد بود.

اهداف ۵ ساله باشگاه

مدیر عامل باشگاه تراکتور سازی در خصوص اهداف تعیین شده هم اینگونه توضیح داد، فصل ۹۲-۹۳ حداقل کسب سهمیه اسیای وصعود به مرحله دوم اسیا، ۹۳-۹۴قهرمانی لیگ ایران، ۹۴ - ۹۵ حضور در جمع سه تیم برتر اسیا، ۹۵ – ۹۶ قهرمانی اسیا را مد نظر داریم، وی در خصوص جذب اسپانسر نیز به اسپانسر ۳ میلیاردی برج ایسان تبریزو کوثراشاره کرد وگفت: اگر حق پخش تلویزیونی حتی با شرایط نسبتا قابل قبول پرداخت شود تقریبا ۵۰ درصد هزینه های ما تامین می شود.

جریمه ۱۵۰ میلیونی

وی در مورد حکم کمیته انضباطی این باشگاه در خصوص میثم بائو وسید محسن حسینی و قضیه کریمیان هم گفت: بر اساس ایین نامه موجود باشگاه هر دو بازیکن ۱۵۰ میلیون جریمه شدند وما در خصوص مسائل انضباطی با کسی شوخی نداریم ونسبت به این موارد حساس هستیم، در مورد کریمیان هم هر اظهار نظری بنده کرده ام بر اساس اظهارات همسر این بازیکن بوده است وما تا تعیین تکلیف مقامات رسمی در خصوص این اتفاق هیچ اظهار نظری نمی توانیم انجام دهیم واگر بعدا موردی باشد که لازم باشد باشگاه تنبیهات ویا جرایمی را اعمال کند حتما اقدام خواهد شد.

التیماتوم در کار نبوده!

وی در خصوص دادن التیماتوم به جلالی نیز اینگونه توضیح داد: التیماتوم یعنی اینکه شما یک فرصت معینی رابرای انجام کاری تعیین کنید، در صورتی که بحثما کاملا متفاوت از این قضیه بوده است، همانطوری که در صحبت به اقای جلالی گفتم شرایط تیم ما اینگونه نیست که ما بعد از دست دادن چهار هفته بیایم نسبت به نتایج کسب شده اشکا لاتمان را بررسی کنیم، تیم که مدعی قهرمانی است هر بازی حکم فینال را دارد وباید تذکرات لازم داده شود.