ملت ایران ژابی آلونسو، هافبک باتجربه رئال مادرید، به دلیل آسیب دیدگی، تا پایان پاییز نمی تواند تیمش را همراهی کند.

این ملی پوش اسپانیایی در تمرینات امروز صبح رئال، از ناحیه استخوان کف پا دچار شکستگی شد و به همین دلیل، حداقل برای سه ماه از میادین دور خواهد بود.

در بیانیه باشگاه رئال آمده است: " عکس های رادیولوژی نشان می دهد که ژابی آلونسو از ناحیه استخوان پنجم کف پا دچار شکستگی شده است. "

این در حالی است که آلونسو بعد از آسیب دیدگی از ناحیه ران که موجب غیبت او در جام کنفدراسیون ها شده بود، به تازگی به تمرینات رئال اضافه شده بود.

این خبر برای کارلو آنچلوتی بسیار ناراحت کننده خواهد بود زیرا آسیر اییارامندی، بازیکنی که او را به عنوان جانشین طولانی مدت آلونسو به خدمت گرفته بودند نیز بعد از مصدومیت ماهیچه ای، هنوز به آمادگی ۱۰۰ درصد نرسیده است.