ملت ایران: علی پروین در نشست هیات مدیره جدید پرسپولیس مسایلی را مطرح کرد که تبدیل به محور جلسه شد. وی گفت: «تا چه زمانی آقای رویانیان باید برای تامین منابع مالی و هزینه ها صبح تا شب تلاش کند. باید بدانیم هر قدر هم درآمدزایی کنیم باز هم مشکل داریم و هزینه ها از درآمد بالا می‌زند. مگر یک مدیر چقدر می‌تواند درآمد ایجاد کند، البته آقای رویانیان از وقتی آمده نگذاشته تیم به بن بست مالی بخورد ولی این شرایط تا چه زمانی می خواهد ادامه پیدا کند؟»

وی در ادامه صحبت‌های خود، افزود: «حل قطعی مشکل پرسپولی دو راه دارد؛ یا باید بودجه دولتی بالا تا حد ۲۰ میلیارد تومان آن هم با توجه به هزینه های کنونی برای پرسپولیس و استقلال در نظر بگیرد و این رقم هم نباید فقط روی کاغذ باشد، بلکه باید در اختیار قرار بگیرد، اگر هم این امکانپذیر نیست که فقط یک راه می ماند و آن هم خصوصی کردن پرسپولیس است.»

عضو هیات مدیره پرسپولیس در مصاحبه با سایت رسمی این باشگاه گفت: «: برای خصوصی سازی، ما دنبال کار رفتیم. گفتیم تیم را دست مردم و پیشکسوتان بدهید. بگذارید بخش خصوصی و سرمایه گذاران بیایند تا پرسپولیس برای همیشه از این حالت خارج شود. مگر یک مدیر در شرایط فعلی چقدر می تواند پول بیاورد. سال قبل به پرسپولیس ۲.۵ میلیارد تومان بودجه دولتی دادند. این پول در مقایسه با هزینه های باشگاه چه تاثیری می تواند داشته باشد. به همین دلایل اعتقاد دارم باید به طور جدی پیگیر بحثخصوصی سازی باشیم که سال هاست درباره آن صحبت می شود. آقای رویانیان هم کارهای اداری و قانونی را پیگیری کرده اند و این کار شدنی است.»

پروین در پایان پیشنهاد کرد: «به نظرم باید یک گزارش کامل از شرایط باشگاه و اقدامات انجام شده برای سرپرست وزارت ورزش ارسال کنیم تا این کار انجام شود. این اقدام یک حرکت ماندگار خواهد بود. هر مدیری بیاید دعا به جان مسببان آن می کند. مردم و هواداران هم می فهمند که چه کار بزرگی انجام شده است. پرسپولیس هم از این شرایط خارج می شود.»