ملت ایران: ابراهیم تهامی کشف جدیدی است. مهاجم سابق تیم ملی که حتی استاد اسدی را در خوش مصاحبگی پشت سر می گذارد. آخرین مصاحبه مسی خوزستان در دهه قبل را بخوانید …

شنیده ایم دنبال فیلم دریبل ۱۴ بازیکن بوده ای تا ادعایت را ثابت کنی.

به امام حسین ۱۴نفر را دریبل کردم، اما از شانس بد من این اتفاق در سال ۱۳۶۸افتاد. البته این را بگویم که بعضی بازیکنان را ۲بار دریبل کردم. من این حرف را بعد از این هم می زنم و ۱۰۰ سال دیگر هم می زنم. در آن دنیا هم می زنم. چند روز پیش به یکی از دوستان در صدا و سیمای خوزستان گفتم فیلم آن بازی را پیدا نکردی گفت هرچه گشتم پیدا نشد شانس من است دیگر…اما باز هم می گویم به جان بچه ام این اتفاق افتاد؛ من برای خودم اعجوبه ای بودم.

فقط ان بازی بود یا باز هم چند نفر را دریبل کرده ای؟

در یک بازی دیگر هم بازی صنعت نفت آبادان و پاتریس ارومیه که اتفاقاً داور آقای رودنیل بود از وسط نیمه همه را دریبل کردم و روی من پنالتی شد که علی فیروزی آن را گل نکرد. فردوسی پور عزیز می تواند از آقای رود نیل بپرسد.

اگر الان بازی می کردی چه قدر قیمت داشتی؟

باور کنید یک روز که فرهاد داشت می رفت مس کرمان که شایعه شده بود ۳میلیارد و ۷۰۰ میلیون می گیرد از داوود مهابادی پرسیدم من چه قدر می ارزم؟ گفت ۱۰ میلیارد می ارزم. در یک بازی دوستانه هم که با سایپا داشتیم از خرمگاه پرسیدم محمد من اگر الان بودم چه قدر می ارزیدم گفت ۱۰ میلیارد. این را خودم نمی گویم ها …

جوری حرف می زنی که انگار از مسی بهتری.

من ۷،۸ نفر را دریبل می کنم مسی ۴،۵ نفر اما چون من در ایران بازی می کردم، دیده نشدم. اگر من هم در اروپا بودم خیلی معروفتر از او می شدم. باور کنید زمانی که با تیمهای فیروز کریمی بازی داشتیم به بازیکنانش می گفت زمانی که تهامی پا به توپ شد به سمت دروازه خودمان با سرعت بدوید چون به سمت او بروید دریبل می خورید.