ملت ایران: بعد از پایان مسابقه محمود یاوری از کریمی تمجید کرد و مدعی شد بیخود نیست که او تبدیل به یک اسوه و اسطوره در فوتبال ایران شده است. این تعاریف برعکس حرف هایی بود که یاوری بعد از بازی تیمش مقابل پرسپولیس در مورد علی دایی زد. دلیل تمام این صحبت ها رعایت بازی جوانمردانه بود.

در جریان بازی تیم های تراکتورسازی و مس کرمان، علی کریمی در صحنه ای که تیمش موقعیت نسبتا خوبی هم داشت توپ را به خاطر رعایت بازی جوانمردانه به بیرون زد تا به وضعیت بازیکن حریف که روی زمین افتاده بود رسیدگی شود. همین صحنه باعثاحترام یاوری به کریمی شد.

البته به نظر می رسد سرهنگ در ستایش معنی دارش از جادوگر عمدی داشته و می خواست لج دایی را دربیاورد. در سه سال اخیر یاوری دو بار بازیکنان پرسپولیس به سرمربیگری دایی را متهم کرده که منصفانه بازی نمی کنند.

سرهنگ بعد از بازی اخیر پرسپولیس و مس به طعنه گفته بود دیگر به دایی سلام نظامی نمی دهد. او جمعه شب با قرار گرفتن در آغوش دشمن دایی، سلام نظامی اش را وقف علی کریمی کرد!

روزنامه تماشا