ملت ایران: سرمربی استقلال صنعتی انتظار نداشت که بعد از نخستین باخت خانگی، آماج حملات کلامی سکونشینان ورزشگاه تختی اهواز شود.

باخت خانگی مقابل نفت تهران و واکنش گروهی از تماشاگران نسبت به این نتیجه باعثشد تا عبدالله ویسی که برای نخستین بار در خوزستان به عنوان سرمربی فعالیت می کند، به دشواری های کار در زادگاهش پی ببرد. ویسی بعد از باخت مقابل نفت، تک و تنها روی نیمکت تیمش باقی ماند و این گونه مات و مبهوت شعارهای تماشاگران شد. سرمربی استقلال صنعتی در کنفرانس خبری از رفتار آن گروه از تماشاگران انتقاد و عنوان کرد آن ها وابسته به افرادی خاص هستند.