ملت ایران: این بار خبرها از جدایی‌ها حکایت می کنند. پر سر و صداترین انتقال این فصل گویا از وصل جدید راضی نیست و ماه عسل شروع نشده، رو به پایان است.

جباری خیلی زودتر از حتی نیم فصلی که اطرافیانش گفته بودند قصد دارد سپاهان را ترک کند شاید تا پایان هفته ای که می آید. معلوم نیست نارضایتی از جایگاه اش در سپاهان او را به اینجا رسانده یا غزل خداحافظی فتح الله زاده در استقلال که این روزها پر سر و صداترین و همه گیرترین غزل کوچه و بازاری است او را متمایل به این تصمیم کرده.

البته اگر تصمیم جباری برای جدایی قطعی باشد باید تا نیم فصل بازی های لیگ را در خانه یا رستوران شخصی ببیند. این تصمیمی است که جباری آن را با دوستان نزدیکش در میان گذشته است.

هر چه هست و نیست جدایی نزدیک است. مگر آنکه سوء تفاهم های این چند روزه بین طرفین با خیروخوشی تمام شود.