ملت ایران: آرش برهانی از وضعیتی که در استقلال دارد ناراضی است. البته این شرایطی نیست که فقط امسال برای وی پیش آمده باشد. آرش به جز سال اول حضورش در استقلال همیشه در مقاطعی از فصل نیمکت نشین بوده و بارها هم بحثجدایی اش از استقلال مطرح شده است. حتی یکی دو بار او تصمیم گرفت در نیم فصل به صورت قرضی به یک تیم دیگر برود که هر بار این اتفاق منتفی شد.

برهانی در استقلال امسال شرایط خوبی ندارد. او در بازی با داماش هم به طور کل نیمکت نشین بود. برهانی بعد از بازی نارضایتی اش از نیمکت نشینی را با یکی دو دوست خبرنگارش هم در میان گذاشت.

او یکی از بازیکنانی بود که قلعه نوعی اصراری روی تمدید قراردادش نداشت. اتفاقا تراکتور مشتری پر و پا قرصش بود اما خواست فتح الله زاده این بود که قرارداد آرش تمدید شود.

شنیده می شود برهانی می خواهد به زودی با قلعه نوعی درباره وضعیتش صحبت کند. او در روزهایی که فرهاد مجیدی ۳۷ ساله مرد اول خط حمله استقلال است و به خوبی هم می داند قلعه نوعی اعتقاد ویژه ای به قاضی دارد می خواهد سنگهایش را با امیر وا بکند که اگر قرار است این شرایط ادامه پیدا کند او در نیم فصل به صورت قرضی به یک تیم دیگر ملحق شود.