ملت ایران: امید عالیشاه از جمله بازیکنان جوانی است که بیش از حد تصور مصدوم می شود. او با اینکه هنوز ۲۲ ساله نشده، ۲ بار رباط صلیبی خود را عمل کرده و چند ماهی را هم به این دلیل دور از میادین مانده. حالا هم او دوباره مصدوم شده و فعلا نمی تواند برای پرسپولیس بازی کند. همین آسیب دیدگی جدید باعثشده تا این شایعه به راه بیفتد که عالیشاه با مصدومیت به پرسپولیس آمد و قرارداد بست. نه که نتواند تمرین کند بلکه پزشکان سلامتی کامل او را تایید نکرده بودند. حتی گفته می شود قبل از پرسپولیس، استقلال به دنبال جذب عالیشاه بود اما یکی از پزشکان نزدیک باشگاه آبی به آنها گوشزد کرده که عالیشاه از نظر پزشکی نمی تواند تست ها را پشت سر بگذارد و به نوعی هنوز مصدوم است و شاید این مصدومیت در طول فصل هم سراغش بیاید. همین اتفاق هم افتاد. عالیشاه هنوز بازی نکرده مصدوم شده و فعلا نمی تواند در ترکیب پرسپولیس قرار بگیرد. درباره جذب او و آسیب دیدگی اش ابهام فراوان است. آیا سر پرسپولیس کلاه رفته؟ آیا او را با آسیب دیدگی جذب کرده اند؟ پاسخ این سوال را پرسپولیسی ها می توانند بدهند…