ملت ایران: تیم ملی بسکتبال ایران در دیدار فینال رقابت های قهرمانی آسیا به مصاف فیلیپین میزبان مسابقات رفت و با نتیجه ۸۵ بر ۷۱ به پیروزی رسید و پس از چهار سال مجداً به مقام قهرمانی دست یافت. شاگردان مهمد بچیروویچ که پیش از این سهمیه جام جهانی ۲۰۱۴ را کسب کرده بودند در این دوره با اقتدار و بدون شکست به مقام قهرمانی رسیدند.

کوارتر نخست: ۱۷ بر ۱۵ ایران

مهدی کامرانی، حامد آفاق، صمد نیکخواه بهرامی، اوشین ساهاکیان و حامد حدادی همانند همیشه برای ایران وارد میدان شدند.

حامد حدادی سنتر ۲۱۸ سانتی متری ایران در همان ابتدای بازی توپ را برای ایران تصاحب کرد و پس از آن نیز صمد نیکخواه بهرامی ایران را ۲ بر صفر پیش انداخت. در ادامه دو تیم محتاطانه به کارشان ادامه می دادند و در حمله ناموفق بودند. ایران در این لحظات نمی توانست شوت هایش را وارد سبد حریف کند ولی دو توپ ربایی فیلیپینی ها این تیم را از ایران پیش انداخت.

سه دقیقه از کوارتر نخست گذشته بود که میزبان ۶ بر ۲ از ایران پیش افتاد اما این برتری خیلی دوام نیاورد و نفوذهای صمد و اوشین کار دست فیلیپین داد و دوباره ایران را پیش انداخت. داوودی و کاردوست نخستین تعویضی های ایران بودند که به جای کامرانی و حدادی وارد میدان شدند. پنج دقیقه از کوارتر نخست می گذشت اما کادرفنی فیلیپین هنوز از مارکوثدوثیت سنتر قدرتمندش استفاده نکرده بود.

کاپیتان صمد در این مسابقه روی فرم بود و هرچه می زد وارد سبد می شد. شوت سه امتیازی او ایران را ۱۱ بر ۱۰ پیش انداخت. بچیروویچ نیز کامرانی و داوودی را باهم وارد زمین کرد و با استفاده از سیستم دو گارد حمله های این تیم را کنترل کرد.

دقایق پایانی کوارتر نخست بدون امتیاز سپری شد و ایران با دفاع خوب از تک موقعیت هایش استفاده کرد و توانست برتری اش را به حریف تحمیل کند. در ادامه فیلیپین از چند اشتباه ایران استفاده کرد و فاصله را کاهش داد با این حال برتری ایران تا پایان کوارتر ادامه داشت و در نهایت شاگردان بچیروویچ ۱۷ بر ۱۵ در کوارتر نخست به پیروزی رسیدند.

کوارتر دوم: ۱۹ بر ۱۸ فیلیپین

ایران در کوارتر دوم بازی را بهتر آغاز کرد. با آمدن حامد سهراب نژاد به میدان ایران توانست برتری اش را به حریف تحمیل کند. ایران در این کوارتر هم نمی توانست دفاع خوب و منسجمی داشته باشد اما در حمله موفق بود و گل هایی که می خورد را جبران می کرد. با پرتاب سه امتیازی مهدی کامرانی ایران ۲۴ بر ۲۰ از حریفش پیش افتاد و چهار دقیقه از کوارتر دوم گذشته بود.

فاصله امتیازی پیش آمده کافی بود تا داوری با سوت های مشکوکش به ضرر ایران نبض بازی را تغییر دهد. تصمیم های عجیب تیم داوری تعجب ملی پوشان ایران را در پی داشت اما شاگردان بچیروویچ تحت تاثیر قرار نمی گرفتند و به کارشان ادامه می دادند. با این حال داوران مسابقه سوت هایی نادرست می زدند و دقایق زیادی بازی را متوقف می کردند. سوت های نادرست آنها به سود ایرانی ها نبود و برعکس فیلیپینی ها از این آرامش به سود خود بهره می بردند.

در این دقایق چهار امتیاز ایران مورد قبول واقع نشد و بازی برای دقایق زیادی متوقف بود و داوران و ناظران در حال بررسی فیلم مسابقه بودند. در حالی که بازی فینال متوقف بود بازیکنان دو تیم با شوت زدن بدنشان را گرم نگه می داشتند. مشکل پیش آمده خراب شدن اسکوربورد بود!

پس از ۷ دقیقه بازی دوباره آغاز شد و ایران با دفاع نفر به نفر حریفش را کنترل می کرد. ایران به امتیاز آوری خود ادامه داد و توانست ۳۲ بر ۲۳ پیش بیفتد. سرمربی فیلیپین در این دقایق با اعتراض به داوری سعی داشت در عملکرد دو تیم تاثیر بگذارد و موفق بود. با همین جو سازی توانست بر سوت های داوران نیز تاثیر بگذارد و ایران در همین دقایق پنج خطا شد و فیلیپین فاصله را کاهش داد.

دو دقیقه به پایان نیمه نخست مانده بود که ایران ۳۵ بر ۲۹ از حریفش پیش بود و در کوارتر دوم ۱۸ بر ۱۴ از میزبانش پیش بود. در دقایق پایانی فیلیپینی ها با حمایت پرشور تماشاگرانشان بهتر کار می کردند و با دفاع خوب و نفوذهای مهار نشدنی فاصله را کاهش می دادند. بازی ۳۵ بر ۳۱ بود و بچیروویچ که حامد حدادی را عصبانی می دید کاردوست را به جای او وارد زمین کرد. با این حال اشتباه های ملی پوشان ادامه دار بود و فرصت امتیازآوری به حریف می داد اما فیلیپینی ها نیز نمی توانستند از آن ها استفاده کنند.

اشتباه های فردی بازیکنان در دقیقه پایانی کوارتر دوم کار دست تیم ملی داد و فیلیپینی ها با یک پرتاب سه امتیازی فاصله را به حداقل رساند. ایران در حالی نیمه نخست را ۳۵ بر ۳۴ به سود خود به پایان رساند که در کوارتر دوم ۱۹ بر ۱۸ تن به شکست داد و وارد رختکن شد.

کوارتر سوم: ۲۷ بر ۱۹ ایران

ایران کوارتر سوم را بهتر آغاز کرد و همان ابتدا با نفوذهای صمد و کامرانی ۵ بر ۲ از حریفش پیش افتاد. ایران در نیمه دوم نیز ترکیب اصلی اش را وارد میدان کرده بود و کادرفنی فیلیپین هنوز به سنتر تبعه اش بازی نمی داد. ایران با دفاع نفر به نفر حریف را کنترل کرده بود و خیلی راحت حمله های میزبان را متوقف می کرد. ایران در همان ابتدا توانست فاصله امنیتی را به خوبی افزایش دهد و فشار خوبی به حریف شرقی وارد کند که باعثشد کادرفنی فیلیپین در همان ابتدا یک زمان استراحت بگیرند.

سه دقیقه از کوارتر سوم گذشته بود که فیلیپینی ها پنج خطا شدند و کار ایران را برای ادامه مسابقه راحت تر کردند. بچیروویچ نیز از کنار زمین با آرامش خاصی شاگردانش را راهنمایی می کرد و در اکثر دقایق آنها را به دفاع فرا می خواند. در ادامه فیلیپین دفاع خود را یارگیری کرد و توانست موقعیت شوت بدست بیاورد. شوت سه امتیازی بازیکن شماره ۵ فیلیپین لوییس آلفرد تنوریو وارد سبد ایران شد و دوباره فاصله امتیازی کاهش پیدا کرد. این بازیکن که در پست یک بازی می کرد ستاره تیمش بود و علمکرد قابل قبولی داشت.

چهار دقیقه از کوارتر سوم گذشته بود و ایران ۴۹ بر ۴۱ از میزبانش پیش بود و با دستور بچیروویچ سیستم دفاعی ایران منطقه ای شد و برابر حریف سرعتی جواب نداد و بازیکنان این تیم به راحتی به سمت سبد ایران نفوذ می کردند و امتیاز می آوردند. سیستم دفاعی ایران تغییر کرد و دفاع نفر به نفر ملی پوشان میزبان را کنترل کرد. دوباره فاصله امتیازی افزایش پیدا کرد و ایران ۵۵ بر ۴۵ از حریفش پیشی گرفت.

در دقایق پایانی فیلیپینی ها خطا می کردند و نیکخواه بهرامی امتیاز بدست می آورد. دفاع منطقه ای ایران یک، دو، دو بود و با آمدن آرن داوودی قدرت دفاعی ایران بیشتر شده بود و ایران ۵۹ بر ۵۱ از حریفش پیش بود. یک دقیقه به پایان کوارتر سوم باقی مانده بود که صمد نیکخواه بهرامی چهار خطا شد و روی نیمکت نشست. برتری ایران تا انتهای کوارتر سوم ادامه داشت و در نهایت ایران توانست با پرتاب سه امتیازی مهدی کامرانی در ثانیه پایانی این کوارتر را ۲۷ بر ۱۹ به سود خود به پایان برساند.

کوارتر چهارم: ۲۳ بر ۱۸ ایران

کوارتر پایانی در حالی آغاز شد که ایران ۶۴ بر ۵۳ از حریفش پیش بود. در غیاب صمد نیکخواه بهرامی که چهار خطا بود ایران دو گارده بازی می کرد و سیستمش نیز جواب می داد. ایران با امتیازآوری های کامرانی و ساهاکیان و دفاع خوب حدادی در زیر سبد حریف را تحت کنترل خود داشت و اجازه خود نمایی به میزبان نمی داد.

سه دقیقه از کوارتر پایانی گذشته بود و ایران ۶۶ بر ۵۴ از حریفش پیش بود. بازی به سود ایران آرام شده بود و فیلیپینی ها تقریبا کم آورده بودند و نمی توانستند کاری انجام دهند. بازی به سود مهمان ادامه داشت و در ادامه ایران به هفتادمین امتیازش نیز رسید. پنج دقیقه به پایان مسابقه باقی مانده بود و ایران ۷۲ بر ۵۹ از حریفش پیش بود و تنها پنج دقیقه تا سومین قهرمانی فاصله داشت. بچیروویچ دوباره کاپیتان تیمش را وارد زمین کرد تا در این دقایق بتواند از قدرت او برای رسیدن قهرمانی استفاده کند.

خستگی در چهره ملی پوشان دیده می شد اما در عملکرد آنها نه. فیلیپین در این دقایق پرس تمام زمین را در دستور کار قرار داشت اما تیم ملی با کامرانی و نیکخواه این پرس را شکست و بازهم امتیازآوری کرد. حمله های موفق ایران دفاع میزبان را عصبی کرده بود و آنها در سه دقیقه مانده به پایان مسابقه خطاهای زیادی داشتند.

ایران ۷۶ بر ۶۳ از حریفش پیش و صاحب توپ و میدان بود. نفوذ خوب صمد نیکخواه بهرامی به زیر سبد و پاس او به حدادی موقعیت خوبی برای بهترین سنتر آسیا ایجاد کرد و او نیز با یک اسلم دانک توپش را وارد سبد کرد. روحیه ملی پوشان دو چندان شده بود و ایرانی های حاضر در سالن مانیل نیز یکصدا ایران را تشویق می کردند.

تنها دو دقیقه تا پایان مسابقه و قهرمانی ایران مانده بود و ایران ۷۸ بر ۶۳ از حریفش پیش بود. برتری ایران تا پایان کوارتر چهارم ادامه داشت و در نهایت ایران توانست در این کوارتر با نتیجه ۲۳ بر ۱۸ به پیروزی برسد و در نهایت ۸۵ بر ۷۱ میزبان را شکست دهد و برای سومین بار قهرمان آسیا شود.