ملت ایران: به احتمال زیاد طی روزهای آینده دو بازیکن خارجی به تیم تراکتورسازی تبریز اضافه می شوند. تراکتورسازان هنوز دو سهمیه برای جذب بازیکن خارجی در اختیار دارند و برای پر کردن این دو سهمیه بازیکنانی از آرژانتین، کامرون و مالی در راه تبریز هستند.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در این خصوص توضیح می دهد: «برای پر کردن دو سهمیه خالی قصد داشتیم دو بازیکن نیجریه ای را جذب کنیم ولی آنها با تیم های خود تمدید کرده اند. از این رو با ۳ بازیکن با ملیت های آرژانتینی، کامرونی و مالیایی وارد مذاکره شدیم.»

زینی زاده در خصوص این سه بازیکن می گوید: «قرار بود آن ها بعد از بازی با ذوب آهن به تبریز بیایند تا پس از تست و نظر مثبت کادر فنی جذب تیم شوند، ولی با توجه به این که تیم در اصفهان ماند این بازیکنان بعد از بازگشت به تبریز به تمرینات ملحق می شوند تا با نظر کادرفنی جذب تیم شوند.»