ملت ایران: هواداران سپاهان هنوز سال‌های خوبی را که با مهدی کریمیان داشتند از یاد نبرده‌اند. این پلاکاردی است که آن‌ها دیشب در تبریز علم کرده بودند