ملت ایران: بازیکن ملی پوش استقلال پس از مصدومیتی که برایش در هفته اول لیگ به وجود آمد حالا مشغول مداوای پای مصدومش است.

هاشم بیگ زاده که حالا روی سکوها هم محبوبیت خاصی پیدا کرده مثل همیشه در کمال تواضع در مورد شرایط استقلال و مصدومیت خودش می گوید:

خوشبختانه مصدومیتم خیلی جدی نیست و در حال مداوای آن هستم. اگر خدا بخواهد با کمک پزشکان زحمتکش استقلال تا ۸روز دیگر خودم را می رسانم و پا به توپ می شوم.

بیگ زاده در مورد شرایط استقلال و جای خالی او در تیم می گوید:

باور کنید برای من موفقیت تیم خیلی مهمتر از بودن یا نبودن من است.

استقلال تیم بزرگی است که با هوادارانش بزرگتر هم می شود.

هواداران استقلال با تشویق ها و حمایتشان جای خالی هر بازیکنی را پر می کنند.

بیگ زاده در ادامه گفت:

باور کنید امیر قلعه نوعی خودش یک تیم است و می داند در نبود بازیکنی چه طور تیم را ارنج کند تا به موفقیت برسد.

استقلال تیم بزرگی است که در نبود یک بازیکن به مشک نمی خورد و اگر هم تیم کمی نا هماهنگ است به خاطر این است که هفته های اول است و این موضوع را می توان در سایر تیمها هم دید.

این بازیکن ملی پوش در پایان در مورد قهرمانی استقلال گفت: استقلال همیشه مدعی قهرمانی است اما امسال کار سخت است.

با این حال ما تمام تلاش خودمان را می کنیم که بتوانیم به هدفمان که قهرمانی است برسیم.

اما قطعاً در این راه هواداران نقش مهمی دارند و باید تا آخرین روز لیگ از ما حمایت کنند.