ملت ایران: گزنی رییس هیئت مدیره فجر سپاسی پس از بازی دیشب تیمش مقابلاستقلالدستور برگزاری نشست اضطراری هیئت مدیره را داد. این نشست از ساعت ۱۲امروز آغاز و گفته می شود نوع تعویض های شاغلام مقابلاستقلال، نتایج سه دیدار اخیر و نحوه یارگیری تیم از جمله مواردی است که سرمربی تیم باید پاسخگوی آن باشد. گزنی، پیروانی، عاری، جعفری و دیگر اعضای هیئت مدیره در جلسه خواهند بود. احتمالا خروجی جلسه اولتیماتوم به سرمربی فجر است که باید در سه بازی مقابل فولادگستر،سپاهانو تاکتور حداقل باید ۵ امتیاز کسب کند. این خبری است که شب گذشته در جایگاه ویژه حافظیه هم به گوش می رسید.