ملت ایران: بزرگتری… این بخش گم شده و مفقوده فوتبال ایرانی است. حتی استقلال با وجود ثبات مدیریت و حضور امیر قلعه نویی که به مسائل اینچنینی بسیار اهمیت می دهد و با داشتن بزرگانی مثل منصور پورحیدری و علی جباری در کنار خود سای قبل و حتی در ابتدای سال کم لطمه نخورد از چنین قضیه های. وقتی بزرگان تیم مثل رحمتی و نکونام با هم اختلاف داشتند و دارند کار برای حتی امیر قلعه نویی با تجربه هم دشوار می شود.

با این همه بزرگتر های استقلال خوشبختانه در یک زمینه هرگز بزرگتری را از یاد نبرده اند و آن حمایت از بازیکن های جوانتر است. اگر سابق بر این ستاره های گذشته به جوانترها راه نمی دادند و حتی از برخوردهای بدشان داستان ها شنیده می شد، حالا نسل ستاره های پخته فوتبال ایرانی رفتاری متفاوت را به نمایش می گدارند. رفتار پخته کاپیتان تیم ملی و تقسیم شادی اش با سید حسین حسینی رفتار ارزنده ای است که در فوتبال ایرانی به آن نیاز داریم.

مسلما همه دوست داشتند و دارند که در این تصویر نکونام و رجمتی را می دیدیم با این همه حتی ثبت شدن آن قاب هم نباید مانع از این شود که ستاره ای مثل نکونام به جوانی مثل حسینی کمی حس بلوغ و قد کشیدن هدیه کند. در پرسپولیس هم مسلما چنین رفتار بالغانه ای بین ستاره ها و جوانترها وجود دارد.