ملت ایران: جوردی آلبا، مدافع بارسلونا می گوید لیونل مسی بازیکن اصلی بارسلونا خواهد ماند.
بحثهای زیادی درباره این درگرفته که مسی چگونه می خواهد کنار نیمار ۵۷میلیون یورویی بازی کند.
آلبا اما می گوید نیمار مشکلی برای تطابق با سیستم بارسا نخواهد داشت: «نیمار فردی است که با سرعت بسیاری با سبک بارسا سازگار خواهد شد.
او بسیار مشتاق است. اما مسی شماره یک ماست و تا زمانی که خودش بخواهد شماره یک خواهد ماند.»
او همچنین درباره جراردو مارتینو، مربی جدید تیمش گفته: «او مربی بزرگی است که نکات بسیار مثبتی به تیم داده. به نظرم سبک ما همان است که بود.»