ملت ایران: حنیف عمران زاده که بعد از جدایی فرزاد حاتمی کسی برای شادی گل سراغش نمی رفت حالا یک جانشین پیدا کرده است؛ سید مهدی رحمتی!

عمران زاده که روز گذشته پس از مدت ها به گل رسید اینگونه شادی اش را با رحمتی تقسیم کرد. حالا استقلالی ها که با بازی های خوب قاضی دیگر یاد حاتمی در زمین نمی افتند, در شادی پس از گل هم یک جانشین برای او پیدا کرده اند. البته با توجه به پست رحمتی و عمران زاده, مطمئنا این نوع شادی پس از گل را کمتر از سال قبل مشاهده خواهیم کرد!