ملت ایران: امیر قلعه نویی هوشمندانه کنفرانس مطبوعاتی خود را با یارکشی آغاز کرد و با تبریک گفتن به سازمان لیگ و همچنین پذیرش یک امتیاز کسر شده خیلی زود از این موضوعات گذشت. این شما و این هم حرف های آقای برنده.
تبریک و تشکر
جا دارد که از لیگ فوتبال و برگزاری چنین مسابقه ای تشکر کنم و تبریک بگویم. ضمن آنکه به شیرازی ها تبریک می گویم که چنین تیمی دارند.
ضعف خط دفاعی را می پذیرم
پیروانی یکسری جوان آورده و تیم خوبی درست کرده اما امروز روز خوب استقلال بود و ما با استفاده از تجربه برنده شدیم. هرچند در شرایط بدی به سپاهان باختیم اما باید روی دفاع مان بیشتر کار کنیم ولی آرایش اصلی مان را در اختیار نداریم. بیگ زاده مصدوم است و منتظری در دفاع راست بازی می کند هر چند از منتظری ممنونیم که در این پست به میدان می رود.
گل هایی که خوردیم بد بود و نباید اینگونه گل بخوریم و باید روی این موضوع حتماً کار کنیم.
کرار تا نیم فصل نیست
کرار با ما قرارداد بست ولی دیدیم که در نجف بازی می کند. در هر صورت ما کرار را حداقل تا نیم فصل در اختیار نخواهیم داشت.
علی آبادی هم چون شهردار نشد به وزارت ورزش آمد
این وزارتخانه آنقدر مهم است که قبلاً ۷ وزیر در آن ادغام شده بودند به اعتقاد من کسانی باید به کار بیایند که خاک این کار را خورده باشند. مثلاً علی آبادی قرار بود شهردار شود که وقتی نشد به او گفتند که بیاید رئیس سازمان تربیت بدنی شود ما نباید اگر کسی در جای مسئولیت نگرفت او را به سمت ورزش بکشیم.
کسر امتیاز را می پذیریم
استقلال قانونمند است و ما هم این موضوع را می پذیریم ولی آن روز، روز خوب فغانی نبود و تماشاگران هم نباید آن کارها را می کردند. ما همیشه قربانی می شویم یا قربانی داور یا قربانی تماشاگران. ولی انصافاً امروز از جو حافظیه راضی هستم چون شیراز مردم با فرهنگی دارد.