ملت ایران: علی زینالی بازیکن سایپا در نیمه اول با شماره ۲۳ در میدان حضور داشت ولی در بین دو نیمه پیراهن بازیکن شماره ۲۲ را بر تن کرد. این پیراهن متعلق به علی بختیاری بود و همه تصور کردند که سایپا بین دو نیمه تعویض کرده است.

در نهایت نیز کادر فنی سایپا در نیمه دوم بازیکن شماره ۲۲ را تعویض کرد.

دیدار دو تیم با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید.