ملت ایران: عملکرد سید مهدی رحمتی در ۳ هفته اول لیگ چندان مطلوب نبوده. ۵ گل در ۳ بازی عملکرد دروازه بانی است که آمار گل نخوردن هایش در فصل گذشته رکورد شکنی کرده بود. رحمتی چه با گل بدی که در تبریز خورد و چه در دو بازی دیگر کمی دور از آن فرم همیشگی خود نشان داد با این همه مهار پنالتی شیرازی ها در بازی امشب برای او فرصتی است برای بازگشتن. او با گرفتن پنالتی امشب نشان داد که هنوز همان سنگربان با تجربه و خوبی است که کل لیگ به دنبال اویند. شاید این مهار اغاز درخشش دوباره او باشد.