ملت ایران: کریم باوی در خاطراتش می گوید: «یک مهاجر گمنام خوزستانی بودم. با تیم جنگ زده ها رفتیم با شاهین تهران بازی کردیم. سه تا گل زدم، فردایش امیر قلعه نویی مرا برد به تیم شاهین و بعد از ۲۰ دقیقه بازی باشگاهی دعوت شدم تیم ملی!»

این همان شاهینی است که باوی از آن حرف می زند. با امیر قلعه نویی، مجتبی محرمی، مرتضی یکه، محمدحسین ضیایی، حجت شاه نباتی، کریم باوی و…؛ تیمی که نه قطب بود، نه سرخابی بود و نه پول کلان داشت. اما در یک مصاف خیالی، حتی تیم ملی امروز هم برای شکست دادنش به مشکل خواهد خورد.