ملت ایران: گروهی از محققان مکزیکی فیزیک بدنی یکی از بهترین ورزشکاران المپیک را بررسی کردند.

با توجه به مقاله ای که در روز ۲۶ جولای در " مجله اروپایی فیزیک " به چاپ رسید، محققان مدل ریاضی برای نشان دادن توانایی بدن بوسین بولت طراحی کردند.

طبق گزارش محققان، رکورد بولت ۹.۵۸ ثانیه است که هنوز رکورد ۱۰۰ متر دنیا محسوب می شود. این رکورد با سرعت ۱۲.۲ متر در ثانیه و قدرت متوسط ۸۱۵.۸ نیوتن قابل دستیابی است.

آنچه تعجب برانگیز است، قدرت و انرژی است که بولت مصرف کرده تا بر مقاومت هوا غلبه کند که البته به کمک جثه بدنی بزرگ او راحت تر انجام شده است. با در نظر گرفتن ارتفاع پیست دوی برلین، دمای هوا در آن زمان و عرض بدن بولت، محققان دریافته اند که ضریب کشیده شدن توسط مقاومت هوا برای این فرد ۱.۲ بوده است که نسبت به افراد دیگر کمتر است.

طبق اندازه گیری های انجام شده، بولت ۸۱.۵۸ کیلو ژول در ۹.۵۸ ثانیه مصرف کرده است که تنها ۷.۷۹ درصد آن صرف حرکت به سمت جلو شده و ۹۲.۲۱ درصد آن بر اثر مقاومت هدر رفته است.

به علاوه، محققان دریافته اند که بولت بعد از ۰.۸۹ ثانیه از شروع مسابقه ماکزیمم توانی به اندازه ۲۶۱۹.۵ وات داشته است. در این زمان او نیمی از سرعت ماکزیمم خود را داشته است.

جورج هرناندز، مدیر این تحقیقات می گوید: ضریب کشیده شدن بر اثر مقاومت هوا، نشان می دهد که بولت چه مقدار تواناست. او توانسته است رکورد دنیا را بشکند. میزان قدرت و انرژی او و میزانی که به دلیل مقاومت هدر رفته است، خارق العاده است. رکورد شکستن این روزها بسیار سخت شده است، حتی برای کم کردن کسری از ثانیه دونده باید بسیار با قدرت عمل کند و هر چقدر که می تواند سرعت خود را بالا ببرد. شرایط فیزیکی زمین، موانع زیادی ایجاد می کند. اگر بولت بر روی سیاره ای که چگالی هوای آن کمتر بود می دوید، مطمئنا رکورد بسیار بهتری کسب می کرد.