ملت ایران: «فصل گذشته مدیرعامل یکی از پرطرفدارترین و محبوب ترین تیم های باشگاهی به ما زنگ زد و گفت می خواهم آقای " ع. پ " که اسطوره باشگاه است را به عنوان سرمربی تیم معرفی کنم اما ما اجازه ندادیم و گفتیم که مدارکی برای تخلفات او وجود دارد.»
اینها بخشی از اظهارات دبیر ستاد تخلفات حرفه ای است. «ع. پ» با این کد و آدرس می شود علی پروین. تخلفات او اما چیست؟ بحثآیا به ماجراهای یونگ واستیل آذین و داستان خشایار محسنی برمی گردد؟ نمی دانیم اما می دانیم سال قبل پروین تا یکقدمی سرمربیگری پرسپولیس رفت و عاقبت رویانیان تصمیم دیگری گرفت. تصمیمی که حالا ریشه اش مشخص شده است.