ملت ایران: مهاجم استقلال گفت: در فوتبال هر چه دارم از فجرسپاسی است اما فوتبال حرفه ای حکم می کند که فرداشب با جان و دل برای استقلال بازی کنم.
مهدی نظری با بیان این مطلب ادامه داد: من باید برای موفقیت استقلال تلاش کنم و اگر غیر از این باشد رفتاری غیر حرفه ای است. سالها برای فجر بای کردم و اکنون با لباس استقلال مقابل تیم سابقم قرار می گیرم و باید کاری کنم که هواداران استقلال خوشحال شوند.
وی درباره حواشی سال قبل و احتمال واکنش سکوها هم گفت: من هیچگاه برای فجر کم نگذاشتم. سال قبل هم مقابل استقلال خوب بازی کردم و از دست دادن یک موقعیت نمی تواند دلیل آن همه هجمه باشد. هفته قبل هم مقابل سپاهان موقعیت از دست دادم. آیا باید گفت این موقعیت هم پشت پرده دارد و زد و بند کرده ام؟ فوتبال است، بسکتبال نیست که بشود ۱۰۰تا توپ را به تور رساند. هواداران فجر در پیشرفت من تاثیر داشته اند ودست آنها را می بوسم.
او درپایان گفت: استقلالی ها نیم فصل مرا می خواستند و با باشگاه هم مذاکره کرده بودند. اگر قرار بود پشت پرده ای باشد که مذاکره نمی کردند. به هرحال من تهمت زنندگان را به خداواگذار کردم.