ملت ایران: در شرایطی که محمد رویانیان پس از اتفاقات داوری در بازی پرسپولیس و ذوب آهن در فولادشهر عادل فردوسی پور را متهم به درآمدزائی ۵۰ میلیاردی کرد و مدعی شد که درآمد فردوسی پور در هر هفته ۵ تا ۶ میلیارد است، فردوسی پور به تیتر یک رسانه ها تبدیل شد و البته از سوی همین رسانه ها نیز حمایت شد، عادل ضمن تشکر و فشردن دست تمامی این رسانه ها از رویانیان به شدت گله کرد و گفت: " آقای رویانیان این قدر اعداد میلیاردی را بکار می برد، اینقدر بده و بستان میلیاردی دارد، که این ارقام برای شان عادی است.
آقای رویانیان شما که انسان متشرعی هستید چرا؟ آقا رویانیان درست است که من بگویم شما چند نفر را کشته اید و بعد تکذیب کنم و بگویم با شما نبوده ام؟ این کار نه از نظر اخلاقی درست است، نه از نظر شرعی. چرا هر اتفاقی اعم از داوری و غیره اتفاق می افتد، فردوسی پور و ۹۰ سیبل می شود؟
باور کنید باور کنید که برنامه ی ۹۰ در مجموع اندازه ی بازیکن درجه ی سه شما درآمدزائی ندارد. "
در ادامه نیز فردوسی پور از علی دائی گله می کند که چرا گرفته نشدن پنالتی در بازی برابر ذوب آهن و البته اتفاقات داوری در این دیدار را به نظرات کارشناسی در برنامه ی ۹۰ در مورد پنالتی پرسپولیس در دیدار برابر تراکتورسازی ربط داد و گفت که ۹۰ اجازه نداد برای پرسپولیس پنالتی گرفته شود.
این درحالی است که فنائی نیز اعلام کرد که برخورد توپ با دست سپهر حیدری هیچ گونه خطائی نبوده است.