ملت ایران: یک نکته جالب در رای اعلام شده کمیته انضباطی به چشم می خورد آن کسر یک امتیاز از دو تیم سایپا و ملوان است. یعنی دو تیمی که در دو هفته متوالی در مسابقه رو در رو مقابل داماش به نتیجه تساوی دست رسیدند و توانستند یک امتیاز از مسابقه با داماش دریافت نمایند. تک امتیازی که حالا هردو تیم مجبور به از دست دادنش هستند.

به عبارت دیگر این وسط داماش را باید سق سیاه دو تیم ملوان و سایپا دانست! تیمی که حالا خود دو امتیازی که به چنگ آورده سر جایش است و رقیبانش نه! نکته جالب تر این است که هر دو تیم فوق یک باخت هم در کارنامه داشتند و این به معنی آن است که کمیته انضباطی به همان تک امتیازشان هم رحم نکرد.

حالا بیش از هر تیمی نفت نگران است، چرا که آنها سه شنبه شب در رشت مهمان داماش هستند و احتمالا اگر در برابر رشتی ها موفق به کسب امتیاز شوند، هیچ تضمینی وجود ندارد که به اکباتان نرسیده، امتیازشان توسط استاد حسن زاده خلع و باز پس گیری گردد!!