ملت ایران: سرپرست تیم ذوب آهن با اعلام خبر مصدومیت وحید علی ابادی اعلام کرد: علی آبادی در دیدار با پرسپولیس با پارگی رباط صلیبی مواجه شد و قرار است طی روزهای آینده فعالیت های درمانی پیرامون این بازیکن را انجام دهیم و او رباط صلیبی خود را جراحی کند.
وی افزود: قرار است او در یکی از بیمارستان های تهران جراحی شود و زیر نظر فدراسیون پزشکی ورزشی و کمیته پزشکی ورزشی فدراسیون فوتبال به درمان خود ادامه دهد.
به نقل از ایمنا, سرپرست ذوب آهن در مورد مصدومیت عشوری، دیگر هافبک ذوب آهن نیز بیان داشت: عشوری نیز با مصدومیت دست و پنجه نرم می کند اما تلاش می کنیم که او را هرچه زودتر به ترکیب تیم برسانیم.
گفتنی است، با توجه به پارگی رباط صلیبی علی آبادی، این بازیکن نزدیک به ۶ ماه از میادین فوتبال دور خواهد شد.