ملت ایران: شاید نزدیک ترین شخص به مهدی کریمیان مهرداد برادرش بازیکن فجر شیراز باشد.

پس از چند تماس موفق شدیم با او تماس بگیریم و جدیدترین خبر را از او در مورد حال مهدی بپرسیم.

مهرداد کریمیان در این رابطه به گفت:

مهدی حالش بهتر شده و تا ۷۰ درصد رو به بهبود است و تا شب بهتر هم می شود.

مهرداد در مورد چگونگی این اتفاق به گفت:

مهدی به همراه همسرش بوده و خداراشکر که شانس آوردیم برای او اتفاقی نیفتاد. البته چند خراش و مصدومیت سطحی بوده در بیمارستان سرپایی معالجه کردند.

مهدی کمی سرعت داشته و کنترل ماشین از دستش خارج می شود و با درخت برخورد می کند و این اتفاق تلخ برایش می افتد. مهدی با اتومبیل سوناتا بوده و این ماشین فکر کنم الان اوراق شده است فقط می توانم بگویم که خداراشکر که مهدی را داریم.

کریمیان در ادامه گفت:

پدر و مادرم از بوشهر به شیراز آمدند و با پرواز شب خودشان را به مهدی در تبریز می رسانند. من هم چون حال مهدی بهتر شده و از این طرف هم بازی داریم سه شنبه به تبریز می روم برای بازی با گسترش فولاد و از همانجا به سراغ مهدی می روم.

مهرداد کریمیان در پایان گفت:

از همه مردم تبریز که ددم در بیمارستان منتظر مهدی بودند و تمام کسانی که برایش زحمت کشیدند ودعا کردند تشکر و قدردانی می کنم.