ملت ایران: مرتضی اسماعیلی مجری سابق برنامه ورزش از نگاه پنج در واکنش به ادعاهای رویانیان به درآمد ۵۰ میلیاردی برنامه ۹۰ گفت: دفاع از عادل فردوسی پور وظیفه همکارانش است. اینکه آقای رویانیان چنین حرف خنده داری زده به کم اطلاعی ایشان بر می گردد. امکان ندارد یک برنامه تلویزیونی ۵۰ میلیارد تومان درآمدزایی کند. حتی اگر همین مبلغ را هم کسب کند پولش مال سازمان است و تهیه کننده یا مجری در این پول ها دخل و تصرفی ندارند.

اسماعیلی با انتقاد از حرف های رویانیان گفت: سال قبل ایشان به برنامه ما آمد و از ما خواست تا برایش مسابقه پیامکی بگذاریم و قول داد ده دست گرم کن پرسپولیس به برندگان این برنامه اهدا کند. ایشان البته در همان برنامه با مهدی واعظی یکی از مجریان برنامه ما هم دچار درگیری لفظی شد.

به هر حال یک سال از آن برنامه گذشته و آقای رویانیان جای محاسبه کردن درآمد برنامه ۹۰ آن گرم کن هایی که قولش را به مردم داد اهدا کند. عادل همکار سالم و بسیار مردمی و موفقی است و با این حرف ها کسی نمی تواند او را زمین بزند.