ملت ایران:چندی پیش بود که خبر وضعیت بغرنج یک هوادار معلول استقلال در میان رسانه ها عنوان شد و توجهات را به خود جلب کرد. در این میان امیرحسین صادقی، مدافع کهنه کار استقلالی ها بازیکنی بود که با پرس و جو از شرایط این هوادار معلول به دیدار وی رفت و از احولاتش با خبر شد. کمک پنهانی صادقی به این هوادار اما بی پاسخ نماند و او پس از گذشت چند ماه به دیدار این مدافع ملی پوش استقلال در کمپ حجازی رفت، دیداری که با غافلگیری صادقی و البته با خوش و بش گرم شان و همراه شد و برای لحظاتی تمرین استقلالی ها را تحت تاثیر خود قرار داد